Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 21/08/2023  )

     Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

     - Toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị; Tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, về sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, cài đặt VneID và tham gia thanh toán không dùng tiền mặt…để thúc đẩy và nâng cao điểm chỉ số thành phần trong hoạt động xã hội số. 

     - Tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 209/TB-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số gắn với, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

     - Bám sát Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Quốc gia” để chủ động chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng phù hợp cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần được giao chủ trì để phục vụ việc chấm điểm chỉ số DTI năm 2023.

     Thông tin chi tiết xem tại đây

Tác giả:  Linh Chi
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang