Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1168386

tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 công chức thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Vị trí tiếp nhận: Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội: Quản lý nhà nước về công tác...

Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương...

Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương Binh và Xã hội năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà người khuyết tật

Ngày 03/12/2020, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà người khuyết tật nặng nhân ngày Quốc tế người khuyết tât (3/12) tại huyện Na Rì

Tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã

Ngày 27-28/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã theo kế hoạch số 2337/KH-LĐTBXH ngày 24/11/2020 của Giám đốc Sở

Sign In