Skip Ribbon Commands
Skip to main content

386938

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp...

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp theo đề cương sau

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu In biểu mẫu và...

kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu In biểu mẫu và túi đựng hồ sơ BHTN, hồ sơ xin việc năm 2019

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân...

Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Sign In