Skip Ribbon Commands
Skip to main content

360369

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp...

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp theo đề cương sau

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân...

Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Trao dụng cụ học tập và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại...

Ngày 19/12/2018, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn chức trao học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Na Rì

Sign In