Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống ma túy” và ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2020 của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c Tổ 1A - P. Đức Xuân – TP. Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c P. Xuất Hoá – Tp. Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c Tổ 14 – P. Sông Cầu – Tp. Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c: Tổ 8A – P. Phùng Chí Kiên – TP. Bắc Kạn

Xem tiếp

12
Sign In