Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

( Cập nhật lúc: 01/11/2021  )

 Đồng chí Đồng Văn Lưu - Giám đốc 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động - TB&XH và trước pháp luật trong việc quản lý các hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh.

Là chủ tài khoản của đơn vị.

Là người phát ngôn của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội;

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác giảm nghèo; tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở.

Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

 Theo dõi công tác Lao động - Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Na Rì.

  

 Đồng chí Đồng Phúc Hình - Phó Giám đốc

Là chủ tài khoản uỷ quyền nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

Thường trực, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

Phụ trách các lĩnh vực: Công tác người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội khác; phòng, chống mại dâm; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện.

Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.                              

Phụ trách các đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội

Theo dõi công tác Lao động - Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm.

 

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; lao động, việc làm; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiền lương; an toàn lao động; bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Ký ban hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các văn bản trong lĩnh vực được Giám đốc Sở giao chỉ đạo, xử lý.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề.

Theo dõi công tác Lao động - Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Chợ Đồn và Thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Dương Bằng Giang- Phó Giám đốc         

Phụ trách các lĩnh vực: Người có công với cách mạng; Bảo trợ Xã hội và Giảm nghèo

 Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 Ký ban hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các văn bản trong lĩnh vực được Giám đốc Sở giao chỉ đạo, xử lý.

 Phụ trách các đơn vị: Phòng Ng­ười có công; Trung tâm Điều dưỡng người có công; Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo 

 Tham gia sinh hoạt tại Phòng Ng­ười có công 

 Theo dõi công tác Lao động - Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn.

TT Họ và tên Chức vụ ĐT liên hệ(02093) Email công vụ(@backan.gov.vn)
1 Đồng Văn Lưu Giám đốc 0209.3870.537 luudv
2 Đồng Phúc Hình Phó Giám đốc 0209.3870.586 hinhdp.ld
3 Dương Bằng Giang  Phó Giám đốc  0209.3878.583 Giangdb
         

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang