Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Đoàn đánh giá cuối kỳ dự án UNDP làm việc tại Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 13/05/2022  )

     Ngày 12/5/2022 Đoàn đánh giá UNDP có buổi làm việc với người dân tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. Đây là nhóm đánh giá dự án “Chương trình chung Liên Hiệp Quốc – Thúc đẩy quá trình Việt Nam chuyển đổi sang hệ thống an sinh xã hội tích hợp và bao trùm”. Mục đích buổi làm việc nhằm lắng nghe và thu thập ý kiến của người dân về hoạt động thí điểm chi trả điện tử cho người dân/phụ nữ DTTS bị tác động bởi COVID – 19 của UNDP năm 2020 cũng như các khuyến nghị trong thời gian tới.

Nội dung thảo luận bao gồm: Các loại hỗ trợ từ hoạt động thí điểm chi trả điện tử cho người dân/phụ nữ DTTS bị tác động bởi COVID-19 của UNDP năm 2020; chia sẻ ý kiến về những hỗ trợ đã được nhận, những khó khăn/thuận lợi gì khi nhận hỗ trợ hoạt động thí điểm chi trả điện tử cho người dân/phụ nữ DTTS bị tác động bởi COVID-19 của UNDP năm 2020 theo cách thức thực hiện trước đây..../.

(Đoàn chuyên gia làm việc với người dân tại xã Tân Tú, huyện Bạch Thông)

Tác giả:  BTXH&GN
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang