Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp năm 2021

Xem tiếp


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH BẮC KẠN TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN

Xem tiếp


Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2020 của Cơ sở Cai nghiện ma túy

Xem tiếp


Hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống ma túy” và ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2020 của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

Xem tiếp


Đ/c Tổ 1A - P. Đức Xuân – TP. Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c P. Xuất Hoá – Tp. Bắc Kạn

Xem tiếp


Đ/c Tổ 14 – P. Sông Cầu – Tp. Bắc Kạn

Xem tiếp

123
Sign In