Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu In biểu mẫu và túi đựng hồ sơ BHTN, hồ sơ xin việc năm 2019

( Cập nhật lúc: 08/03/2019  )

Bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí kiên, thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại/fax/email: 02093 871363

Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In biểu mẫu và túi đựng hồ sơ BHTN, hồ sơ xin việc năm 2019 với nội dung sau:

- Tên gói thầu: In biểu mẫu và túi đựng hồ sơ BHTN, hồ sơ xin việc năm 2019

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Giá gói thầu: 30.000.000, đ

- Nhà thầu trúng thầu: Cơ sở in Đức Xuân Dương Thị Kim Dung

- Quyết định phê duyệt: QĐ số 22/QĐ-DVVL ngày 7/3/2019 (xem nội dung chi tiết tại đây)

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In