Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hội nhập và phát triển

( Cập nhật lúc: 01/11/2021  )

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Kạn được thành lập ngày 09/01/1997 theo Quyết định số 04/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Văn phòng Sở có các phòng chuyên môn sau:  Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý lao động việc làm và dạy nghề, phòng người có công, phòng Bảo trợ xã hội và Ggiảm nghèo, phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Cùng các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Giới thiệu việc làm, Trung tâm Điều dưỡng Người có công , Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, Cơ sở cai nghiện ma túy

Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- Giám đốc: Đồng Văn Lưu

- Trụ sở:Tổ 7B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

- Điện thoại: 0209.3878.537

- E-mail: soldtbxh@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang