Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: tổ 7B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn.
Email: soldtbxh@backan.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở.
Điện thoại:  0209.3878583Sign In