Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()
Danh sách các kênh tin
 • Giới thiệu chung
  • Thông tin chung
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Cơ cấu tổ chức
   • Lãnh đạo Sở
   • Văn phòng Sở
   • Thanh tra Sở
   • Phòng Người có công
   • Phòng Lao động việc làm & Dạy nghề
   • Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em&Bình đẳng giới
   • Phòng Bảo trợ xã hội và Giam nghèo
   • Trung tâm Dịch vụ việc làm
   • Trung tâm Điều dưỡng Người có công
   • Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp
   • Cơ sở cai nghiện ma túy
 • Tin tức
  • Tin tức - Sự kiện
  • Hoạt động Đảng, đoàn thể
  • Phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính
  • Thông tin chỉ đạo điều hành
 • Tin hoạt động chuyên ngành
  • Lao động - Việc làm
  • Dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp)
  • Người có công
  • Bảo vệ chăm sóc trẻ em
  • BĐG và Vì sự tiến bộ phụ nữ
  • Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo
  • Phòng chống tệ nạn xã hội
  • Thanh tra
  • Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp
  • Cơ sở Cai nghiện ma túy
  • Trung tâm Dịch vụ việc làm
  • Trung tâm Điều dưỡng người có công
 • Văn bản chỉ đạo hướng dẫn
  • Lao động - Việc làm
  • Dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp)
  • Người có công
  • Bảo trợ xã hội
  • Bảo vệ chăm sóc trẻ em
  • BĐG và Vì sự tiến bộ phụ nữ
  • Phòng chống tệ nạn xã hội
  • Thanh Tra
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang