Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn: chú trọng giảm nghèo bền vững

( Cập nhật lúc: 25/08/2014  )
Công tác giảm nghèo hàng năm đã được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo. Tất cả các huyện, thị xã đều thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo đồng bộ có hiệu quả, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ cho người dân. Triển khai sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ cho công tác giảm nghèo. Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan.

                                                                        

( Hội nghị giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2014)

Đến cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo là 18,55% giảm 1,84% so với năm 2012. Tính đến hết 30/5/2014 toàn tỉnh đã thực hiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho 251.123 đối tượng chính sách xã hội, Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh là 152.291 người; hỗ trợ 6.014 học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc nội bán trú theo quyết định 85/2010/QĐ-TTG với tổng giá trị 15.447 triệu đồng; hỗ trợ cho 2.806 học sinh THPT theo Quyết định 12/2013 /Qđ-TTg ngày 24/01/2013 với tổng giá trị 6.453 triệu đồng; hỗ trợ ăn trưa cho 12.483 trẻ em 5 tuổi theo Quyết định 239/Qđ-TTg ngày 9/02/2013 và trẻ em 3-4 tuổi theo QĐ 60/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 với tổng giá trị 6.214 triệu đồng;

Đồng thời, Sở đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 2.230 lượt người với tổng kinh phí 74 triệu đồng, trong đó hộ nghèo là 44.000 triệu đồng với 1.300 hộ, hộ cận nghèo là 30.000 triệu đồng với 930 hộ

Tổ chức truyên truyền lồng ghép về các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin tại cơ sở được hơn 25 buổi với 1.000 lượt người nghe; Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền các hoạt động lồng ghép với giảm nghèo được 34 buổi cho 10.000 lươt người nghe; triển khai tuyên truyền lồng ghép với các buổi chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào vùng cao được 240 buổi cho 7.000 lượt người xem...Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với  Dự án hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 - NQ/CP (PRPP) tổ chức 28 lớp tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực với 796 lượt người tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: Càng ngày công tác giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa càng khó khăn, tốc độ giảm nghèo chậm lại vì các đối tượng sau khi được vay vốn biết tu trí làm ăn đã thoát nghèo số còn lại do sức khoẻ yếu, khuyết tật, già cả cô đơn... nên không thể thoát nghèo; Một bộ phận không nhỏ người dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự trợ giúp các chương trình, chính sách của nhà nước. Thậm chí một số cấp uỷ, chính quyền cũng mang tư tưởng ỷ lại để được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116 cho nên không muốn địa phương thoát nghèo; Do duy thoái kinh tế, các doanh nghiệp đình trệ, sản xuất manh mún, một số mặt hàng sản xuất ra không tiêu thụ được nên không có thu nhập; Một số tiêu chí của bộ công cụ đánh giá giảm nghèo của Bộ Lao động – TB&XH còn chung chung, khó áp dụng, người dân không tự giác trong việc kê khai thu nhập để đánh giá đúng mức hộ nghèo, thoát nghèo.

                                                                            

( Giám đốc Ma Xuân Thu tặng quà trẻ em nghèo học giỏi)

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giảm nghèo, Sở Lao động – TB&XH là cơ quan thường trực giảm nghèo của tỉnh đã chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh để hoạt động giảm nghèo trở nên bền vữnsog, gồm những hoạt động cụ thể:  

1.Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2014;

2. Hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho địa phương và thực hiện ngay từ các thôn, bản. Đây là một cách làm mới nhằm đưa cả cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giảm nghèo;

3. Tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo đặc biệt là Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH  cho cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh tới huyện và xã;

4. Điều chỉnh một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí giảm nghèo của Bộ Lao động – TB&XH cho phù hợp với điều kiện của tỉnh để triển khai đạt hiệu quả;

5. Hàng quý tổ chức giao ban công tác giảm nghèo để đánh giá những công việc đã làm, đưa ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ, chính quyền tin chắc rằng công tác giảm nghèo năm 2014 sẽ có những chuyển biến tích cực; giảm nghèo ổn định và bền vững chính là tiêu chí mà Bắc Kạn hướng tới./.

Tác giả:  Ma Xuân Thu
Nguồn:  Giám đốc sở
Sign In