Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn rà soát thống kê người cao tuổi

( Cập nhật lúc: 10/12/2012  )
Ngày 11/9/2012, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tổ chức hội nghị tập huấn rà soát thống kê người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2012. Tham dự tập huấn có các cán bộ trong Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; cán bộ Phòng Lao động TB&XH huyện phụ trách công tác người cao tuổi; Trưởng, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, thị xã và tại các xã, phường thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được cung cấp nội dung một số văn bản, chính sách về người cao tuổi; hướng dẫn cách thu thập thông tin về người cao tuổi, cách ghi biểu, tổng hợp và viết báo cáo kết quả rà soát thông tin về người cao tuổi năm 2012.

Qua đó, giúp các cán bộ làm công tác có thể rà soát nắm toàn bộ thông tin về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; xác định được nhu cầu cơ bản của người cao tuổi để xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển nhằm đáp ứng ngày càng cao về chất lượng quản lý, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn; xây dựng dữ liệu về người cao tuổi nhằm giúp các ngành, địa phương và đơn vị chuyên môn có đầy đủ thông tin trong việc thực hiện chức năng quản lý và tham mưu thực hiện các chính sách trợ giúp người cao tuổi trong thời gian tới kịp thời và chính xác./.

Tác giả:  Ngọc Lan
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In