Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

( Cập nhật lúc: 13/10/2014  )
Ngày 03/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Chí- UVBTVTU- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã trong tỉnh.

Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 đạt kết quả cao và chất lượng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác giảm nghèo đã tham mưu ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 về việc phê duyệt kế hoạch rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014.

                                         

(toàn cảnh Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí nhấn mạnh rằng: Về công tác rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2014, các biểu mẫu và bộ công cụ phải thống nhất, chính xác. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành xây dựng bộ công cụ, biểu mẫu và hướng dẫn theo quy định của Chính phủ; các mẫu phải thực hiện đồng loạt tại các huyện, thị xã trong tỉnh; cần tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, những người trực tiếp thực hiện nhằm triển khai chương trình rà soát một cách xác thực, đúng đối tượng; các địa phương cần triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo đồng bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tại hội nghị đồng chí Ma Xuân Thu - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Lao động – TB&XH – Phó Trưởng ban thường trực BCĐ giảm nghèo tỉnh đã triển khai một số nội dung về công tác giảm nghèo: Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020; Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015; đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và đưa ra một số định hướng công tác giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đồng Phúc Hình – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2014 theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/09/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/09/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến, tập trung vào các vấn đề như: Cần có quy định cụ thể, thống nhất về bộ công cụ mới; các mẫu điều tra và rà soát cần có bảng biểu và hướng dẫn cụ thể, đơn giản; biểu mẫu cần ban hành sớm để cơ sở tiến hành điều tra, rà soát được thuận lợi và chính xác./.

Tác giả:  Ngọc Tú
Nguồn:  VP
Sign In