Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác giảm nghèo tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/07/2021  )

      Về đánh giá kết quả đạt được trước những điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò ... nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác giảm nghèo ngay từ đầu năm, hoàn thành công tác phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2021, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo trong đó đề ra mục tiêu số hộ nghèo dự kiến giảm có danh sách từng hộ cụ thể, phân tích nguyên nhân nghèo, phân công các cơ quan, tổ chức cá nhân theo dõi giúp đỡ. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đến các đối tượng thụ hưởng và các chương trình khác liên quan đến người nghèo, giúp các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia vào phát triển sản xuất góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

      Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế : Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường lao, người lao động của tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước phải tạm ngừng việc thực hiện cách ly y tế theo quy định trở về địa phương; việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và tư vấn giới thiệu việc làm hạn chế; các hoạt động giáo dục nghề nghiệp chưa triển khai được cho nên người lao rất khó khăn về việc làm và thu nhập. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 chưa được Chính phủ phê duyệt cho nên chưa có nguồn vốn để thực hiện; khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng. Một số hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội; một số hộ nghèo trông trờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, không muốn thoát nghèo, không tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo; một số hộ nghèo ốm đau bệnh tật không có lao động ... do vậy không có khả năng thoát nghèo. Các địa phương chưa đánh giá hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo đã triển khai để làm cơ sở nhân rộng, duy trì các mô hình, dự án thành công, rút kinh nghiệm đối với các dự án hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; chưa có các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm hộ nghèo; công tác kiểm tra, giám sát của cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, chưa kịp thời nắm tiến độ triển khai, phát hiện những phát sinh khó khăn, vướng mắc của cơ sở, hộ nghèo để giải quyết xử lý; công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Một số nơi còn hiện tượng nể nang trong việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; sử dụng vốn vay ưu đãi chưa đúng mục đích.

      Qua kiểm tra Đoàn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với UBND huyện, thành phố: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa đối với công tác giảm nghèo; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và định hướng các giải pháp, việc làm cụ thể giúp đỡ các nhóm hộ nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cấp, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã, tổ chức, cá nhân trong việc theo dõi giúp đỡ địa bàn xã, thôn và hộ nghèo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin những khó khăn, vướng mắc của địa phương, hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo; phổ biến các mô hình sản xuất giỏi, gương thoát nghèo để khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo để duy trì và nhân rộng các mô hình, dự án hiệu quả. Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện các hộ nghèo tham gia các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP), hướng dẫn các làm ăn để họ mạnh dạn, tự tin phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo trung thực, khách quan, xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đúng đối tượng./.

 

Ảnh . kiển tra công tác giảm nghèo tại huyện Pác Nặm

Tác giả:  Quốc Bảo
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang