Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật trẻ em năm 2016

( Cập nhật lúc: 25/07/2016  )
Ngày 5/4/2016, Luật số 102/2016/QH13 về trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật số 102/2016/QH2013 gồm có 7 chương và 106 điều trong đó quy định rõ việc bảo vệc quyền lợi hợp pháp cho mọi trẻ em dưới 16 tuổi. Quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Luật đưa ra những nguyên tắc bảo đảm quyền và bổn phận của trẻ em gồm:

- Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình.

- Không phân biệt đối xử với trẻ em.

- Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em.

- Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

- Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và củacác cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm lồng ghép các Mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành và địa phương.

Luật quy định cho trẻ em có các quyền như:

- Quyền sống

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch

- Quyền được chăm sóc sức khỏe

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

- Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

- Quyền vui chơi, giải trí

- Quyền bí mật đời sống riêng tư

- Quyền về tài sản

- Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục

- Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc

- Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt

- Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy…

Cùng với đó là một số hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em theo Luật Trẻ em như sau:

- Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

- Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

- Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

- Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

- Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

- Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

- Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

- Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

- Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

- Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

- Các yêu cầu khi bảo vệ trẻ em là sẽ theo ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cùng với đó là phải đảm bảo việc bảo vệ trẻ em được liên tục, có tính hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong xây dựng và hoàn thiện các chính sách bảo vệ trẻ em.

Trẻ em cần được chăm sóc đối với các trường hợp đặc biệt, đó là các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế như

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa.

- Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em; cha, mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em.

- Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần được ưu tiên bảo vệ.

- Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ.

Theo Luật Trẻ em 2016 thì trẻ em được chăm sóc thay thế sẽ theo các hình thức chăm sóc thay thế sau đây:

- Chăm sóc thay thế bởi người thân thích.

- Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích.

- Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi.

- Việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

- Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In