Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thăm và tặng xe đạp cho trẻ em nghèo học tốt tại Thành phố Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 22/07/2016  )
Đoàn thanh niên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng chuyên môn thăm và tặng 03 xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt tại thành phố Bắc Kạn.

     

 Tặng xe đạp cho em Hà Thị Thêu 

      03 chiếc xe đạp được trao cho các em: Bàn Hữu Trung Kiên- THCS Nông Thượng, Nguyễn Thị Vân Anh – THCS Đức Xuân, Hà Thị Thêu – THCS Bắc Kạn. Gia đình và các em rất xúc động khi nhận được món quà có ý nghĩa này, các em hứa sẽ cố gắng phấn đầu, rèn luyện và học tập thật tốt trong những năm tiếp theo.

 

 Tặng xe đạp cho em Nguyễn Thị Vân Anh

 Tặng xe đạp cho em Bàn Hữu Trung Kiên

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In