Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng”

( Cập nhật lúc: 03/10/2018  )

Ngày 02/10/2018 Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức ra mắt Mô hình địa chỉ tin cậy- Nhà tạm lánh tại cộng đồng trên địa bàn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.


Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Dương Bằng Giang – Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH; ông Nguyễn Văn Dong – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Khang Ninh và ban quản lý nhà tạm lánh cùng các thành viên địa chỉ tin cậy. 

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch số 972/KH-LĐTBXH ngày 11/6/2018 về việc triển khai xây dựng thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng trên địa bàn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.


 Nhằm nhanh chóng giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới ngay từ cấp cộng đồng thông qua việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới bao gồm các dịch vụ như tạm lánh, chăm sóc y tế, tư vấn, tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ chuyển tuyến và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã Khang Ninh và các khu vực lân cận./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn: 
Sign In