Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

( Cập nhật lúc: 20/04/2016  )
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, hướng tới bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 (ảnh: áp phích tuyên truyền tại các tổ bầu cử trên toàn tỉnh)

900 áp phích được chuyển  đến 899 tổ bầu cử tại các nhà họp thôn, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, nhằm tăng số lượng nữ đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời Cơ quan thường trực đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự nhằm tuyên truyền vận động toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử và lựa chọn các đại biểu nữ tham gia vào hoạt động chính trị./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In