Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực đào tạo nghề và lao động, việc làm.

( Cập nhật lúc: 30/11/2015  )
Thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyết đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Chương trình dạy nghề cho lao động thanh niên dân tộc thiểu số xã 135; Quyết định số 295/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 2 năm 2010 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm trên địa bản tỉnh.

Trung tâm Dạy nghề Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với các Trung tâm Dạy nghề trên địa bàn tỉnh và chính quyền địa phương các cấp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 5 năm từ 2011-2015 đã tổ chức được 107 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 3.638 lao động nông thôn trong đó có 2.748 lao động nữ.

Theo đánh giá ban đầu có hơn 73% lao động nữ qua đào tạo đã áp dụng thực hành nghề để phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội luôn chủ động khai thác các nguồn vốn cho vay, hiện tại tổng nguồn vốn cho vay là 638.427 triệu đồng cho 42.627 hộ vay. Đồng thời các cấp Hội luôn chủ động liên kết với các doanh nghiệp để kết nối tìm đầu ra cho những sản phẩm đã đào tạo cho lao động nữ.

Tổ chức thực hiện các lớp tập huấn kiến thức nâng cao năng lực kết nối thị trường cho cán bộ, hội viên; tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay đã hỗ trợ thành lập được 9 hợp tác xã, tổ hợp tác với các sản phẩm chủ yếu như: chế biến bún khô, phở khô, măng khô, chè Shan tuyết, miến…

Với những kết quả đạt được nhận thấy vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đang dần được nâng lên, không còn nhiều sự lệ thuộc về tài chính trong gia đình, có nhiều tấm gương tiêu biểu phụ nữ vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm cho nhiều người khi được vay vốn, khi được học nghề./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In