Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

( Cập nhật lúc: 16/05/2016  )
Chủ đề tháng hành động năm 2016 là “ chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg, ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, trong đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được gia chủ trì thực hiện nội dung “ Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”.

Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn tới các địa phương triển khai tháng hành động trong năm với mục đích:

Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Vận động  toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện  hiệu quả các chính sách, chương trình bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; có thể gắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

Tháng hành động bắt đầu từ ngày 15/11/2016  kết thúc vào ngày 15/12/2016 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợ cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới toàn quốc./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In