Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2022 với chủ đề: “Xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện”

( Cập nhật lúc: 20/09/2022  )

 

Tới dự buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh; ông Đồng Văn Lưu – Bí thư đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên BCH Đảng ủy Các cơ quan tỉnh

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Ma Đức Thủy – Bí thư Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy đã thông tin đến các đảng viên chi bộ quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy; đổi mới công tác cai nghiện; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện đồng thời nêu ra thực trạng công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở. Đảng viên chi bộ thảo luận về việc xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện bằng hình thức chia nhóm thảo luận với các nội dung: Yếu tố để xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện; Những ưu điểm, hạn chế, khó khăn hiện nay trong việc xây dựng mô hình; các giải pháp xây dựng mô hình cai nghiện an toàn, thân thiện. Đây là một hình thức sinh hoạt mới nhằm phát huy tinh thần làm việc tập thể, khả năng tư duy, sáng tạo của mỗi đảng viên. Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, sát thực.

Để xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện Chi bộ đưa ra các giải pháp sau:

 * Thứ nhất: Công tác tham mưu

- Tham mưu cho Sở, UBND tỉnh về điều kiện cơ sở vật chất chế độ, chính sách đảm bảo đáp ứng về đổi mới công tác cai nghiện trong tình hình mới hiện nay.

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác cai nghiện và các chỉ đạo của cấp trên, luôn sát sao trong công việc, có nhiều đổi mới, bổ sung kịp thời các quy định tại Cơ sở.

* Thứ hai: Xây dựng quan điểm, nhận thức làm việc nhất quán

- Nền tảng nhận thức phải bảo đảm nhất quán, khả thi và bền vững, phù hợp các quy định của luật pháp. Quy chế phải minh bạch và tạo được sự đồng thuận cao. Khi thực hiện, phải chấp nhận loại thải một bộ phận nhân sự không thể thích nghi.

- Xây dựng nguyên tắc làm việc: Không cai trị người cai nghiện, phải tôn trọng và phục vụ nhu cầu cai nghiện chính đáng của họ. Nâng cao nhận thức về công tác cai nghiện ma túy hiện nay đối với viên chức, người lao động, xây dựng nguyên tắc, triết lý làm việc rõ ràng theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, tạo được niềm tin đối với học viên

- Xây dựng phương châm: Rèn thầy trước, luyện trò sau. Tạo sự chuyển hóa mỗi cán bộ phải là người thầy công tác xã hội chứ không phải là một "quản giáo" và dần thay đổi nhận thức từ quản lý người nghiện đi cai nghiện sang phục vụ nhu cầu của người đi cai nghiện, phải coi người nghiện ma túy là trung tâm của mọi hoạt động, với nguyên tắc thân thiện song song với thực hiện tốt các quy định đề ra.

- Xây dựng nhận thức chung: Cai nghiện theo hướng cung cấp dịch vụ.

* Thứ ba: Xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự phù hợp, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ

- Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, chuẩn hoá đội ngũ viên chức, người lao động, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích viên chức, người lao động tự học tập trang bị kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và công tác đổi mới công tác cai nghiện hiện nay.

- Rà soát và tổ chức đánh giá đúng năng lực của viên chức, người lao động, xác định rõ tiêu chí, yêu cầu của từng vị trí việc làm để sắp xếp và bố trí hợp lý công việc, nhằm phát huy tốt nhất những phẩm chất, sở trường của viên chức và người lao động đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

- Đánh giá viên chức, người lao động theo hướng lấy hiệu quả, khối lượng công việc đảm nhiệm làm trọng tâm; khen thưởng- kỷ luật nghiêm minh; có cơ chế phân phối, sử dụng nguồn thu sự nghiệp nhằm khuyến khích, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, nắm bắt diễn biến tư tưởng của viên chức và người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch về tình hình tài chính, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ.

* Thức tư: Nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, xây dựng môi trường cai nghiện “an toàn – thân thiện”

- Nghiên cứu phương pháp điều trị mới để áp dụng điều trị, nâng cao chất lượng điều trị cắt cơn giải độc, điều trị phục hồi, xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp cho từng học viên, thực hiện các biện pháp tâm lý, vật lý trị liệu cho học viên tại Cơ sở.

- Làm tốt công tác phân loại, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của học viên. Tăng cường công tác tư vấn, giáo dục để nâng cao nhận thức của học viên về chấp hành các quy định về cai nghiện ma túy, tuân thủ quy trình điều trị phục hồi; thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ nhằm rèn luyện sức khoẻ và nâng cao đời sống tinh thần để học viên yên tâm chữa trị. Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý học viên theo hướng khuyến khích, khơi dậy ý thức tự giác của học viên để họ tham gia vào các hoạt động của quy trình cai nghiện trong thời gian chữa trị tại Cơ sở.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo công khai các chế độ chính sách đối với học viên.

- Xây dựng môi trường sống, điều trị cai nghiện an toàn, thân thiện, tạo tâm lý thoải mái cho học viên; đồng thời quan tâm tạo việc làm, rèn luyện lối sống tích cực cho học viên. Xây dựng mô hình đối thoại với học viên để có thể hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người, từ đó đưa ra biện pháp “trị liệu” tinh thần phù hợp với từng học viên.

- Tạo cảnh quan, khuôn viên môi trường trường xanh, sạch, đẹp.

* Thứ năm: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nghiện, gia đình có người nghiện và cộng đồng trong công tác cai nghiện hiện nay

- Tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền nhằm làm thay đổi quan điểm, cách tiếp cận về nghiện ma túy và cai nghiện ma túy. Tuyên truyền tại cộng đồng để vận động người sử dụng ma túy và gia đình có người nghiện ma túy tự nguyện tham gia vào các chương trình cai nghiện.

- Tăng cường sự kết nối giữa Cơ sở cai nghiện ma túy gia đình người nghiện và chính quyền, đoàn thể địa phương.

Sau khi nghe nội dung thảo luận sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, ông Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh và ông Đồng Văn Lưu – Bí thư đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề và cách thức tổ chức thực hiện buổi sinh hoạt. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến góp ý, định hướng để Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2022, đảng viên chi bộ đã hiểu rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn về sự cần thiết phải đổi mới công tác cai nghiện ma túy đặc biệt là xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện tại Cơ sở.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy cho học viên với các mảng công việc được giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của viên chức, người lao động tại đơn vị cùng với các kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao những năm qua, phát huy thành tích đã đạt được, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, có thể khẳng định Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn có đầy đủ lợi thế và cơ sở pháp lý, hoàn toàn có thể xây dựng mô hình cai nghiện ma túy an toàn, thân thiện đáp ứng việc đổi mới công tác cai nghiện trong tình hình mới hiện nay.

 
 

Ảnh. Một số hình ảnh buổi sinh hoạt

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang