Skip Ribbon Commands
Skip to main content


TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Xem tiếp


Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Xem tiếp


Ngày 09/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 172/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Từ ngày 28 đến 29 tháng 6 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo năm 2022 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Băc Kạn ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Ngày 27/5, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại khu vực trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng

Xem tiếp


Từ ngày 6/5 đến hết ngày 8/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật 21 nghề đào tạo dưới 3 tháng sơ cấp và trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 29/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 205/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Xem tiếp


Ngày 23/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 114/Kh-UBND thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

123
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang