Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

( Cập nhật lúc: 02/08/2016  )
Ngày 01/8/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng cho 60 học viên là các giáo viên, cán bộ quản lý, người tham gia dạy nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.
 

          Đồng chí Hoàng Trọng Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Dạy nghề phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đã nhấn mạnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người dạy nghề. Thầy Mai Quang Dương, Trưởng khoa Sư phạm nghề của Trường Công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên là giảng viên trực tiếp truyền đạt cho các học viên kiến thức nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người dạy nghề; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. 

Tác giả:  Vũ Linh
Nguồn:  QLDN
Sign In