Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý Dạy nghề

( Cập nhật lúc: 05/08/2016  )
Nội dung tại đây
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết(ngày) Tải về
1 Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với Trường Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 10 Tại đây
2 Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp 10 Tại đây
3 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với Trường Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 10 Tại đây
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In