Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/03/2023  )

      Ngày 09/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 172/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

     Nhằm mục đích: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường, đồng thời tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

    Các chỉ tiêu cụ thể:

     1. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 90% và đến năm 2030, đạt 100% học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

      2. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử.

     3. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

     4. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả trong xây dựng tài liệu và giảng dạy.

     5. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

    Chi tiết kế hoạch 172 xem tại đây./.

Tác giả:  Ngọc Tú
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Bắc Kạn năm 2022(30/06/2022)

Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên Bắc Kạn năm 2022(02/06/2022)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (30/05/2022)

Tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật 21 nghề đào tạo dưới 3 tháng và trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(10/05/2022)

Chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/03/2022)

Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025(11/03/2022)

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nhiệp giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (25/02/2022)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021)

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(12/11/2021)

Tổ chức rà soát, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh.(04/10/2021)

Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang