Skip Ribbon Commands
Skip to main content


HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ IV NĂM 2020

Xem tiếp


Trung tâm Lao động ngoài nước vừa ban hành văn bản số 468/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/6/2018 về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2 năm 2018.

Xem tiếp


Vào ngày 24/5/208, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức Hội chợ việc làm tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác Lao động - Việc làm các cấp về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách việc làm công và xuất khẩu lao động. Ngày 27/4/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị về chính sách việc làm công và xuất khẩu lao động.

Xem tiếp


Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Tổ chức IM Japan tổ chức tuyển chọn 500 thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản từ các địa phương trên toàn quốc.

Xem tiếp


Để kịp thời triển khai thực hiện chỉ tiêu về công tác xuất khẩu lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 12/01/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Theo kết quả tổng hợp, trong năm 2017 số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (XKLĐ) trên địa bàn tỉnh là 380 người, đạt 190% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Xem tiếp


Ngày 22/11/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với người lao động và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Vào ngày 09/11/2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn tập huấn các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho cán bộ đoàn thể không hưởng lương từ ngân sách của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH có 4 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực lao động việc làm (về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động).

Xem tiếp

1234567
Sign In