Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

( Cập nhật lúc: 05/05/2023  )

    Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề là “Tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

    Trong những năm qua, thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đã được chú trọng triển khai mạnh mẽ, toàn diện rộng, khắp trên cả tỉnh, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội đã từng bước đi vào nề nếp, các huyện, thành phố đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề là “Tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc” là rất phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang chủ động, tích cực xây dựng các quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định.

    Trong tiến trình phát triển của cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn. Giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân, người lao động đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”.Từ đó đến nay, “Tháng Công nhân” hàng năm đã được Công đoàn Việt Nam chủ trì phối hợp với các địa phương, ngành, doanh nghiệp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

   Tháng Công nhân bước đầu trở thành điểm nhấn được cấp ủy, chính quyền, xã hội và doanh nghiệp quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của công nhân, người lao động, các cấp Công đoàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, luôn nỗ lực, sáng tạo triển khai các hoạt động có ý nghĩa để hơn 10 năm qua, “Tháng Công nhân” thực sự đã trở thành những ngày hội của công nhân, viên chức, lao động cả nước.. Bên cạnh nhiều biện pháp quan trọng được đưa ra, từ năm 2020, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản HCM phát động đồng thời Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân triển khai sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành. Đây là cách làm phù hợp với thực tiễn, tạo sức mạnh cộng hưởng nguồn lực và những hoạt động thiết thực ở cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trong việc quan tâm, bảo vệ người lao động.

    Hiện nay, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy có 12 vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động, trong đó đứng đầu là tiền lương, thu nhập, việc làm, nhà ở, môi trường làm việc, khu vui chơi giải trí, nhà gửi trẻ, trường học cho con, điều kiện lao động, bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động. Đại dịch Covid-19 vừa qua thậm chí đã làm những vấn đề này trở thành cấp bách, khó khăn hơn lúc nào hết. Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn của công nhân.

    Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta khẳng định tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng với những nội dung chủ yếu như sau:

   Thứ nhất, sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn đảm bảo khoa học, cụ thể, khả thi, tập trung lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước trong triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

   Thứ hai, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát với đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động; vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người lao động. Như Bác Hồ đã dạy “Cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”. Các sáng kiến phải thiết thực, các chương trình phải hiệu quả, cách làm phải sáng tạo. Tất cả hướng đến thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

    Thứ ba, các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm, bức xúc, trong đó tập trung vào các tồn tại nhiều năm như vấn đề nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà trẻ - trường học, văn hoá giải trí, điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động.

    Thứ tư, phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trước mắt, cần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về chủ đề và nội dung hành động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng vận động tham gia BHXH toàn dân năm 2023;

    Thứ năm khơi dậy trong đoàn viên, người lao động trên địa bàn cả tỉnh tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu; tự tin, tự giác, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của đất nước. Biểu dương, khen thưởng kịp thời người lao động, những tập thể có sáng kiến hiệu quả, thành tích nổi bật, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và an toàn cho người lao động.

   Nhân dịp tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp  cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với  Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, mỗi đoàn viên, người lao động cả tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình cùng cả nước thực hiện khát vọng của dân tộc./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang