Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của nhà nước về lao động việc làm tại huyện Chợ Đồn.

( Cập nhật lúc: 20/03/2017  )
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 372/UBND-TH ngày 03/02/2017 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch số 226/KH-LĐTBXH ngày 01/03/2017 về kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới. Trong các ngày từ 15/3-17/3, Đoàn Kiểm tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm tại huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn, ngay từ đầu năm 2017, Phòng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác lao động, việc làm trên địa bàn huyện. Trong 3 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho được 200 lao động, trong đó thông qua xuất khẩu là 12 lao động (Đài loan: 11 lao động; Đu Bai: 01 lao động); Phối hợp với Công ty Sam Sung tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại huyện được 80 lao động và 91 lao động qua các kênh khác; Giới thiệu 06 Công ty đến tư vấn xuất khẩu lao động trên địa bàn; Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách tổ chức thẩm định 08 dự án, với tổng số tiền là 695 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

 (Đ/c Nguyễn Tiến Cương - P. GĐ Sở kiểm tra tại HTX Dũng Phúc)

Về kết quả cho vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn huyện: hiện nay tổng số dự án cho vay GQVL  là 159 dự án. Số dự án có số vốn xin vay trên 100 triệu đồng: 05 dự án với số tiền là 1.164 triệu đồng. Dư nợ đến hết ngày 15/3/2017 là 7.023 triệu đồng; số lao động thu hút: 390 lao động. Toàn huyện có 01 dự án quá hạn (của DNTN Tiến Thắng) với số tiền: 74,16 triệu đồng.

Đoàn Kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại 02 dự án vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm: DNTN Thắng Lợi  (Tổ 5, Thị trấn Bằng Lũng) – chủ dự án: Ông Nguyễn Đức Thắng, với số tiền vay là 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho được 40 lao động địa phương với mức lương tương đối ổn định (thợ chính: 250.000đ/người/ngày công; thợ phụ 120.000đ/người/ngày công); Hợp tác xã Dũng Phúc (Thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh) – chủ dự án: Ông Đào Ngọc Thịnh  với số tiền vay là 480 triệu đồng, giải quyết việc làm cho được 18 lao động địa phương. Thu nhập bình quân của một lao động từ 58-60 triệu đồng/năm.

 (người lao động tại HTX Dũng Phúc)

Từ những kết quả ở trên, có thể thấy Huyện Chợ Đồn đã triển khai tốt các chính sách về lao động, việc làm. Công tác giải quyết việc làm nói chung và Xuất khẩu lao động nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tuy nhiên Huyện Chợ Đồn vẫn gặp một số khó khăn đó là người lao động còn mang nặng tâm lý “ly nông bất ly hương” mà các doanh nghiệp của địa phương không thể đáp ứng được hết số lao động có nhu cầu; Một số Công ty tuyển lao động trên địa bàn nhưng không thông qua phòng chuyên môn, chính quyền địa phương gây khó khăn cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xuất khẩu trên địa bàn; Huyện chưa được cấp kinh phí để hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH - BTC  ngày 15/6/2016 của Liên Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 6/2015/NĐ-CP...

Huyện Chợ Đồn cũng đã đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm cấp huyện, cấp xã; Sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH – BTC; Có hướng dẫn về quản lý các công ty tuyển lao động xuất khẩu trên địa bàn./.

Tác giả:  Thủy Lâm
Nguồn:  LĐVL
Sign In