Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý lao động việc làm

( Cập nhật lúc: 05/08/2016  )
Nội dung tại đây
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết(ngày) Tải về
1 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Trong ngày Tại đây
2 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa. 05 Tại đây
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 30 Tại đây
4 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Trong ngày Tại đây
5 Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 07 Tại đây
6 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở. 10 Tại đây
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 10 Tại đây
8 Đăng ký hợp đồng cá nhân 05 Tại đây
9 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 10 Tại đây
10 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 03 Tại đây
11 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 03 Tại đây
12 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 15 Tại đây
13 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 15 Tại đây
14 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài 60 Tại đây
15 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động 01 Tại đây
16 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 01 Tại đây
17 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động 01 Tại đây
18 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 07 Tại đây
19 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu. 01 Tại đây
20 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) 01 Tại đây
21 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 15 Tại đây
22 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 20 Tại đây
23 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 Tại đây
24 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 02 Tại đây
25 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 02 Tại đây
26 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 03 Tại đây
27 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 03 Tại đây
28 Giải quyết hỗ trợ học nghề 15 Tại đây
29 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 01 Tại đây
30 Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng 01 Tại đây
31 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 30 Tại đây
32 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 15 Tại đây
33 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 15 Tại đây
34 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 15 Tại đây
35 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập 20 Tại đây
36 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 25 Tại đây
Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động Bắc Kạn(02/08/2016)

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Chương trình giúp đỡ xã Cao Trĩ xây dựng nông thôn mới năm 2016(26/07/2016)

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016.(01/07/2016)

Cơ hội tạo việc làm cho bội đội xuất ngũ, chuẩn bị xuất ngũ, lao động là con em gia đình chính sách, gia đình có công với với cách mạng, gia đình hội cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.(23/06/2016)

Sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Kạn(22/06/2016)

Chương trình thực tập sinh ngắn hạn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản(22/06/2016)

Đoàn công tác Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội về thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động(29/04/2016)

Nhiệt liệt hưởng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/03/2016)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác việc làm và xuất khẩu lao động.(16/03/2016)

UBND tỉnh thành lập Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn, giải quyết việc làm cho gần 100 người.(18/02/2016)

Sign In