Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/04/2017  )
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần một nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, với 23.576 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp công nghiệp xây dựng chiếm 59,3% với 19.257 lao động đang làm việc. Năm 2016 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành các cuộc kiểm tra tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Qua công tác kiểm tra cho thấy một số doanh nghiệp chưa lập kế hoạch ATVSLĐ hàng năm hoặc đã lập kế hoạch nhưng không thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định, chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Thậm chí có doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động nhưng chỉ để chống đối các đoàn kiểm tra, chưa cử cán bộ làm công tác ATVSLĐ xuống làm việc, hướng dẫn hoặc đã cử người nhưng không có chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động cũng như báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thường không được quan tâm. 

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện tháng hành động mang thông điệp: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Được triển khai từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo phù hợp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.  Xây dựng tài liệu, hướng dẫn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động thực hiện các qui định ATVSLĐ, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác đá, khoáng sản, an toàn lưới điện... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của Chương trình an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp và người lao động.

Ngay từ đầu năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động về ATVSLĐ để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về ATVSLĐ cho người lao động. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động. 

Đây là hoạt động hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả:  Phạm Trọng
Nguồn:  Lao động việc làm
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang