Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

( Cập nhật lúc: 05/01/2017  )
Thực hiện văn bản số 4577/LĐTBXH – LĐTL ngày 16/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017. Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn đã tổng hợp tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng năm 2017 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp gửi về, có thể thấy tình hình tiền lương cao nhất trong năm 2016 thuộc về khối Công ty TNHH MTV do NN sở hữu 100% vốn điều lệ (Tiền lương của người lao động được trả tiền lương cao nhất  là 26.400.000đ/người/tháng). Tiền lương thấp nhất thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, trong đó mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động vừa bằng mức lương tối thiểu vùng (2.400.000đ/người/tháng).Về tình hình thưởng Tết Nguyên Đán 2017, mức thưởng cao nhất là 10.000.000đ/người (thuộc khối doanh nghiệp dân doanh); mức thưởng thấp nhất là 1.000.000đ/người (khối Công ty TNHH MTV do NN sở hữu 100% vốn điều lệ).

Tuy nhiên tình hình nợ lương của người lao động vẫn còn xảy ra, đến hết năm 2016 còn 41 người lao động của 01 Công ty TNHH MTV do NN sở hữu 100% vốn điều lệ bị nợ lương với số tiền là 637.000.000đ./.

Tác giả:  Thủy Lâm
Nguồn:  P. QLLĐVL
Sign In