Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thành công Hội chợ việc làm tỉnh Bắc Kạn năm 2018

( Cập nhật lúc: 25/05/2018  )

        Vào ngày 24/5/208, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức Hội chợ việc làm tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

( Ông Văn Phúc Thụ - Giám đốc Sở khai mạc Hội chợ )


      Đến dự chỉ đạo Hội chợ việc làm có bà Lê Kim Dung – Cục Trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội) và  ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự khai mạc Hội chợ có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND huyện Ba Bể; lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; các phòng chức năng của UBND huyện Ba Bể và đông đảo người dân cư trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể.

       Hội chợ thu hút 10 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia, trong đó có 8 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm, 02 trường cao đẳng nghề.

 

         Ông Văn Phúc Thụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc Hội chợ việc làm tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Tại bài phát biểu, ông cho biết: Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm đã được cấp ủy và chính quyền các cấp của tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách giải quyết việc làm đã được triển khai khá đồng bộ, đúng định hướng, bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cầu lao động theo hướng sản xuất gắn với thị trường, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người  lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người lao động có tay nghề, dễ tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Ưu tiên đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phát triển thị trường lao động khách quan lành mạnh, tạo ra nhiều việc làm; có các cơ chế khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Kết quả từ năm 2015 đến nay đã tạo việc làm mới cho 15.432 người (trong đó qua xuất khẩu lao động là 980 người, qua vay vốn giải quyết việc làm là 2.286 người, qua phát triển kinh tế xã hội là 12.166 người). Theo kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu cung lao động năm 2017, số người trong độ tuổi lao động của tỉnh Bắc Kạn là 253.455 người, trong đó số lao động  tham gia hoạt động kinh tế là 176.043 (chiếm 70% trên tổng dân số từ 15 tuổi trở lên).

        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức như: Việc làm ổn định có thu nhập cao còn hạn chế; tỉ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ còn  thấp; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách việc làm công chưa đồng bộ, chưa có nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả; Việc nắm bắt các thông tin về thị trường lao động của người lao động còn hạn chế, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã được quy hoạch nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công về thông tin thị trường lao động theo quy định hiện hành…

 (Ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo)

        Phát biểu chỉ đạo tại hội chợ, ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, đoàn thể, UBND các huyện Ba Bể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị tham gia Hội chợ tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, nội dung công việc đã đặt ra đối với yêu cầu về giới thiệu lao động, việc làm; Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động có nhu cầu được đào tạo, học nghề, tìm việc được làm phù hợp với khả năng, điều kiện của mình .

          Hội chợ việc làm  năm 2018  được tổ chức là một trong những giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường nhận thức cho các tổ chức và người lao động về việc làm, xuất khẩu lao động và học nghề; là cơ hội để người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động, doanh nghiệp XKLĐ và cơ sở dạy nghề để có thể tìm được việc làm và cơ hội học nghề phù hợp, nhất là tại một địa bàn đông dân, lực lượng lao động dồi dào như tại huyện Ba Bể./.

Tác giả:  Thủy Lâm
Nguồn: 
Sign In