Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp báo cáo đánh giá tác động của Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020.

( Cập nhật lúc: 25/08/2016  )
Thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ ngày 21/10/2015; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn dự kiến xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020, trong đó các nội dung sẽ tác động đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động.

Sở Lao động - TB&XH rất mong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Báo cáo đánh giá tác động của Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Người sử dụng lao động, người lao động tỉnh Bắc Kạn.

2. Nội dung lấy ý kiến góp ý:

Đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa toàn văn nội dung Báo cáo đánh giá tác động của Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020.

3. Hình thức lấy ý kiến:

Các tổ chức, cá nhân đóng góp trực tiếp bằng văn bản hoặc thư điện tử.

4. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp

Phòng Quản lý Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 32 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281.3811.299.

Email: phongqlldvl@gmail.com hoặc kimphongbk@gmail.com

(Xem Báo cáo đánh giá tác động Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020  tại đây ).

Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến để Chương trình việc làm của tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát huy hiệu quả tốt hơn./.

Tác giả:  Hoàng Khởi
Nguồn:  QLLĐVL

Tin bài mới:


Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý lao động việc làm(05/08/2016)

Thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động Bắc Kạn(02/08/2016)

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Chương trình giúp đỡ xã Cao Trĩ xây dựng nông thôn mới năm 2016(26/07/2016)

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016.(01/07/2016)

Cơ hội tạo việc làm cho bội đội xuất ngũ, chuẩn bị xuất ngũ, lao động là con em gia đình chính sách, gia đình có công với với cách mạng, gia đình hội cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.(23/06/2016)

Sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Kạn(22/06/2016)

Chương trình thực tập sinh ngắn hạn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản(22/06/2016)

Đoàn công tác Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội về thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động(29/04/2016)

Nhiệt liệt hưởng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/03/2016)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác việc làm và xuất khẩu lao động.(16/03/2016)

Sign In