Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020

( Cập nhật lúc: 20/10/2016  )
Ngày 25/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã xin ý kiến đóng góp cho Báo cáo đánh giá tác động của Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020. Hiện nay đơn vị đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết, tiếp tục xin ý kiến đóng góp vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 .

Sở Lao động - TB&XH rất mong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho  như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Người sử dụng lao động, người lao động tỉnh Bắc Kạn.

2. Nội dung lấy ý kiến góp ý:

Đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa toàn văn nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020.

3. Hình thức lấy ý kiến:

Các tổ chức, cá nhân đóng góp trực tiếp bằng văn bản hoặc thư điện tử.

4. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp

Phòng Quản lý Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 32 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281.3811.299.

Email: phongqlldvl@gmail.com hoặc kimphongbk@gmail.com

(Xem nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020   tại đây ).

Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến để Chương trình việc làm của tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát huy hiệu quả tốt hơn./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn:  QLLĐVL
Sign In