Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình

( Cập nhật lúc: 25/07/2016  )
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên tiến hành cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho các thương binh.

 

     Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, Sở đã tiến hành rà soát và tổng hợp nhu cầu của đối tượng người có công với cách mạng.  Ngày 22/7 tại Văn phòng Sở có 09 thương binh từ huyện Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông và Thành phố Bắc Kạn tới nhận phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

    Đây là một việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với những người có công với cách mạng. Giúp họ vượt lên hoàn cảnh, sống lạc quan, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ./.

Tác giả:  Mai Hằng
Nguồn:  NCC
Sign In