Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH

( Cập nhật lúc: 10/10/2016  )
Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012.

          Dự Hội nghị có đồng chí Dương Bằng Giang – Phó giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

         Tại Hội nghị tập huấn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn Phòng lao động – Thương binh xã hội các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH theo Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH; thảo luận quy trình lập danh sách điều chỉnh trợ cấp ưu đãi; giải đáp và làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến đối tượng, phạm vi, điều kiện, căn cứ xác định, quy trình, tiến độ thực hiện, giải quyết các vướng mắc về kinh phí để việc triển khai được thuận lợi, đúng thời gian để đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó nhấn mạnh vai trò, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác rà soát đối tượng, sự phối hợp của các cơ quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước./.

Tác giả:  Mai Hằng
Nguồn:  NCC
Sign In