Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2016

( Cập nhật lúc: 15/08/2016  )
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị Trung ương và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của đơn vị mình tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh năm 2016.

Đến hết ngày 31/7/2016 số tiền của các đơn vị đã ủng hộ Quỹ là 101.026.000,đ . Danh sách các đơn vị đã đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cụ thể như sau:

TT Tên đơn vị Số tiền (đồng) Ngày nộp
1 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn 3.606.000 05/01/2016
2 Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn 500.000 08/01/2016
3 Tỉnh đoàn Bắc Kạn 2.950.000 08/01/2016
4 Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 1.000.000 20/01/2016
5 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 39.200.000 14/01/2016
6 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 1.000.000 06/01/2016
7 Công ty cổ phần sách thiết bị trường học 500.000 28/06/2016
8 Văn phòng cục thuế tỉnh Bắc Kạn 300.000 28/06/2016
9 Công ty cổ phẩn vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn 500.000 28/06/2016
10 Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn 1.410.000 29/06/2016
11 Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn 1.000.000 01/07/2016
12 Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn 600.000 04/07/2016
13 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 500.000 05/07/2016
14 Công ty TNHH MTV in Bắc Kạn 500.000 07/07/2016
15 Báo Bắc Kạn 8.200.000 08/07/2016
16 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn 100.000 12/7/2016
17 Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn 1.700.000 12/7/2016
18 Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn 300.000 12/7/2016
19 Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn 530.000 13/7/2016
20 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy Bắc Kạn 600.000 13/7/2016
21 Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn 640.000 14/7/2016
22 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn 500.000 14/7/2016
23 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn 1.000.000 14/7/2016
24 Ban chấp hành công đoàn Trung tâm y tế dự phòng Bắc Kạn 1.000.000 15/7/2016
25 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 1.000.000 19/7/2016
26 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn 1.000.000 18/7/2016
27 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bắc Kạn 310.000 18/7/2016
28 Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bắc Kạn 4.800.000 20/7/2016
29 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Bắc Kạn 340.000 20/7/2016
30 Thư viện tỉnh Bắc Kạn 270.000 20/7/2016
31 Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 7.000.000 21/7/2016
32 Công đoàn kho bạc  nhà nước Bắc Kạn 3.940.000 21/7/2016
33 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, tỉnh Bắc Kạn 750.000 21/7/2016
34 Công an tỉnh Bắc Kạn 5.000.000 21/7/2016
35 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 3.520.000 25/7/2016
36 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thồng 750.000 25/7/2016
37 Hội cựu chiến binh tỉnh 330.000 26/7/2016
38 Ban nội chính tỉnh ủy 1.200.000 27/7/2016
39 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 880.000 28/7/2016
40 Sở Kế hoạch và đầu tư 1.800.000 29/7/2016
  TỔNG CỘNG 101.026.000  
Tác giả:  Mai Hằng
Nguồn:  NCC
Sign In