Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

( Cập nhật lúc: 24/02/2017  )
Nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác thăm tặng quà cho người có công với Cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

 Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư tỉnh ủy thăm, tặng quà lão thành cách mạng TP Bắc Kạn

     Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 03/01/2017 của Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và Công văn số 04/NCC-KHTC ngày 04/01/2017 của Cục Người có công về việc hướng dẫn tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 10/KH –UBND ngày 16/01/2017 về việc thăm, tặng quà người có công với cách mạng, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà kịp thời, chu đáo cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

 Đ/c Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thăm, tặng quà

Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH

 

 

 

Kết quả tặng quà cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh dịp Tết là 5.016 suất trị giá 1.189.868.000,đ. Trong đó quà của Chủ tịch nước mức 400.000,đ là 209 suất trị giá 83.600.000,đ; mức 200.000,đ là 3.690 suất trị giá 738.000.000,đ; Quà ngân sách địa  phương là 110 suất trị giá 55.600.000,đ; quà các ngành thăm là 1.007 suất trị giá 312.668.000,đ./.

Tác giả:  M.Hằng
Nguồn:  NCC
Sign In