Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

( Cập nhật lúc: 14/11/2017  )

          Ngày 07/11 đến 10/11/2017 Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã tiến hành đi khảo sát nhà ở của 05 đối tượng người có công với cách mạng.

         Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Ngày 24/7/2017 Ban quản lý Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương ban hành Quyết định số 01/QĐ-QĐƠĐNTW về việc hỗ trợ kinh phí Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” để xây nhà tình nghĩa đối với 14 tỉnh miền núi phía bắc, mỗi tỉnh 05 nhà (mỗi căn nhà trị giá 40.000.000 đồng).

         Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã tiến hành đi khảo sát nhà ở của 05 đối tượng người có công  với cách mạng gồm 02 thương binh; 02 bệnh binh và 01 đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH  hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại huyện Bạch Thông, Ngân Sơn và huyện Ba Bể. Qua khảo sát 5 đối tượng trên đều đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 01/QĐ-QĐƠĐNTW./.

Tác giả:  Nguyễn Hảo
Nguồn: 
Sign In