Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )

           Thực hiện kế hoạch số 2158/KH-LĐTBXH ngày 19/11/2018 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bắc Kạn đoàn công tác do đồng chí Dương Bằng Giang – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi với người có công tại huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì.

 (ảnh: Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Đại Sảo huyện Chợ Đồn)


           Nội dung cuộc kiểm tra tập trung vào công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn như: Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; Tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với NCC và thân nhân; Công tác quản lý mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách NCC và các đối tượng khác; chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện; Công tác rà soát, thống kê lập danh sách các đối tượng người có công và các đối tượng khác; Công tác duy trì phong trào xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; Công tác quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

            Làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo cấp xã, đại diện lãnh đạo UBND huyện, công chức LĐ-TBXH cấp xã,  chuyên viên và lãnh đạo Phòng Lao động – Thương  binh và Xã hội. Qua kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại 06 xã và 03 huyện được thực hiện kịp thời, đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của người có công từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền các văn bản người có công chưa thường xuyên, chỉ thực hiện lồng ghép với các chương trình khác, công tác quản lý và thăm năm các đối tượng chính sách một số xã chưa đáp ứng được yêu cầu.

          Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền các văn bản, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng./.

Tác giả:  Nguyễn Hảo
Nguồn: 
Sign In