Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

( Cập nhật lúc: 03/03/2017  )
Ngày 01/3/2017, tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

     

       Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Duy Hưng- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Văn Phúc Thụ – Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh; Hứa Đình Thuyên – Giám đốc Bưu điện tỉnh; Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông. Dự Lễ ký kết còn có các đồng chí trong Ban giám đốc, các trưởng, phó các phòng chức năng của 2 đơn vị (Sở Lao động – TB&XH, Bưu điện tỉnh); Trưởng phòng LĐ-TB&XH các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì; Giám đốc, kiểm soát viên, kế toán, chuyên quản nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh và toàn bộ các nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

      Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – TB&XH và Bưu điện tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

      Một là, phối hợp triển khai thực hiện Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần trách nhiệm, thái độ phụ vụ, phải gắn việc chi trả với thực hiện đề ơn đáp nghĩa đối với người có công.

       Hai là, thường xuyên nắm bắt thông tin, kiểm tra các điểm chi trả để phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

      Ba là, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của địa phương, người có công, thân nhân người có công để xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra, thực hiện tốt việc chi trả đảm bảo có lợi và tốt nhất cho người được hưởng chính sách.

     Bốn là, Bưu điện phải không ngừng cải tiến quy trình thực hiện dịch vụ để đảm bảo an toàn về nguồn tiền và nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng phụ vụ người hưởng, đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.

      Năm là, định kỳ, hai đơn vị cần phối hợp thực hiện công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp.


     Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Văn Phúc Thụ - Giám đốc Sở Lao động – TB&XH nêu rõ mục đích, yều cầu đó là cần thực hiện tốt chi trả, đảm bảo có lợi và tốt nhất cho người được hưởng chính sách, gắn chặt việc chi trả với thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tốt đối tượng, giảm áp lực công việc cho đội ngũ công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính đối với nguồn tiền chi trả. Cũng tại buổi Lễ ông Hữa Đình Thuyên – Giám đốc Bưu điện tỉnh đã cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhất công tác quản lý và chi trả, nhằm mang lại tiện ích cho người thụ hưởng và góp phần vào việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà.

      Kết thúc buổi Lễ, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức tập huấn dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện./.    

Tác giả:  Nông Anh Tú
Nguồn:  NCC
Sign In