Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 17/07/2023  )

 

Trải qua sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bắc Kạn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống ''uống nước nhớ nguồn'' của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn xác định công tác chăm sóc người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm lớn lao mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc với những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công vẫn được duy trì thường xuyên và đạt kết quả nhất định. Trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến được chú trọng đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng, làm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm tăng thêm lòng tin trong Nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước. Hiện nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đang quản lý trên 33 nghìn hồ sơ người có công và đối tượng chính sách khác; trong đó số người đang hưởng cấp ưu đãi hàng tháng gần 3.000 người, số tiền thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng mỗi năm trên 100 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó có Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 16/10/2017  về việc ban hành Kế hoạch  thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến UBND các huyện, thành phố để tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Thông tin và Truyền thông, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Công tác thăm hỏi và tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, tết nguyên đán hàng năm đều được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức quà tặng nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng Phó chủ tịch UBND tỉnh tảng quà NCC

Tỉnh Bắc Kạn có 01 Trung tâm Điều dưỡng người có công, với chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng. Trung tâm có tổng cộng 32 phòng với 50 giường đáp ứng công suất tối đa 50 lượt đối tượng/đợt. Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã thực hiện điều dưỡng cho gần 2.000 lượt người có công, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Các đối tượng đến điều dưỡng đều được thăm khám sức khoẻ ban đầu, có sổ theo dõi sức khỏe cho từng đối tượng. Ngoài ra trong chương trình điều dưỡng, Trung tâm luôn tổ chức đa dạng các hoạt động chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho đối tượng có bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hô hấp… chế độ của các đối tượng được bảo đảm cấp đầy đủ các loại thuốc bổ, thuốc chữa trị bệnh thông thường. Đến nay, hầu hết người có công với cách mạng đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở. Các hoạt động ''Đền ơn đáp nghĩa'' chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Mặc dù đã đạt những kết quả nhất định về công tác chăm sóc gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Vẫn còn trường hợp người có công chưa hoàn thiện được thủ tục hồ sơ để hưởng chính sách; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt và chưa xác định được thông tin; còn có sai sót về nghiệp vụ thực hiện chế độ, chính sách; do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương nên phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" chưa thường xuyên, rộng khắp, đời sống một số hộ gia đình chính sách, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, còn có hộ chính sách thuộc hộ nghèo. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

-Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều nội dung, hình thức, chương trình hoạt động và cách làm sáng tạo, thiết thực. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các vấn đề liên quan để đảm bảo quyền lợi của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người có công; thực hiện tốt công tác giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để xây dựng ý thức, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc đời sống người có công.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chế độ, chính sách, gắn với việc nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng người có công ở các đơn vị, địa phương. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác người có công ở các cấp, nhất là ở cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, trục lợi chính sách, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ chính sách theo quy định; xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thân nhân liệt sĩ viếng NTLS tại tỉnh Gia Lai

Tác giả:  Nguyễn Thị Hảo
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang