Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động -TBXH tỉnh Bắc Kạn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

( Cập nhật lúc: 22/03/2016  )
Ngày 27 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg quy định chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 Theo đó ngày 16 tháng 4 năm 2012 Bộ Lao động – Thương binh và xã hội – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- LĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

Ngay sau khi có các văn bản trên, Sở Lao động – TB&XH cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố, tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo chức năng nhiệm vụ của ngành đối với đối tượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đảm bảo kịp thời theo đúng quy định như về: chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ khác liên quan đến đối tượng TNXP và thân nhân của họ như là chế độ Bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với TNXP từ trần. Kết quả thực hiện: Đã chi trả trợ cấp hàng tháng là 3 người; trợ cấp 1 lần là 723 người, số tiền chi trả là 2.212.300.000đ (trong đó: TNXP còn sống 355 người, số tiền chi trả  887.500.000đ; TNXP đã từ trần 368 người, số tiền 1.324.800.000đ).

Trong thời gian qua việc thực hiện các chế độ chính sách đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ do ngành Lao động – TB&XH thực hiện, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mà văn bản quy định, cũng đã thường xuyên phối hợp các cơ quan có liên quan như Sở Nội vụ, Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn trong việc thẩm định và tiếp nhận các Quyết định, hồ sơ TNXP để tổ chức chi trả kịp thời cho đối tượng TNXP./.

Tác giả:  Nông Anh Tú
Nguồn:  NCC
Sign In