Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Người có công

( Cập nhật lúc: 05/08/2016  )
Nội dung các thủ tục hành chính
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết(ngày) Tải về
1 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 15 Tại đây
2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. 25 Tại đây
3 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần. 25 Tại đây
4 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra. 10 Tại đây
5 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 20 Tại đây
6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 10 Tại đây
7 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 20 Tại đây
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 40 Tại đây
9 Thủ tục giám định vết thương còn sót 25 Tại đây
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 15 Tại đây
11 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 50 Tại đây
12 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 50 Tại đây
13 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 30 Tại đây
14 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 25 Tại đây
15 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 25 Tại đây
16 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 20 Tại đây
17 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 25 Tại đây
18 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 30 Tại đây
19 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 20 Tại đây
20 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 50 Tại đây
21 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 25 Tại đây
22 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 40 Tại đây
23 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 15 Tại đây
24 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25 Tại đây
25 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 25 Tại đây
26 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 35 Tại đây
27 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 25 Tại đây
28 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 13 Tại đây
29 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 5 Tại đây
30 Thủ tục  giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. 25 Tại đây
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In