Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

( Cập nhật lúc: 25/10/2017  )

Ngày 16/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

 (Ảnh: Đoàn đại biểu người có công của tỉnh thăm Bộ Quốc phòng)


Trong những năm qua, công tác chăm sóc thương, bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực; các chế độ, chính sách đối với người có công ngày càng mở rộng; việc trùng tu, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được duy trì thường xuyên; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được chú trọng; việc chăm sóc và phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng được xã hội đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Qua đó, đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có ý chí phấn đấu vươn lên, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 (Ảnh: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7)


Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; ngày 16/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và sát với tình tình thực tế để triển khai, quán triệt Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, về sự hy sinh và những đóng góp to lớn của người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổ chức rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng ngay tại cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện được hưởng, không để sai, sót đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai sót kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, ủng hộ “quỹ đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; mở rộng hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ giữa các địa phương nhằm xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là người làm nhiệm vụ quốc tế, người bị ảnh hưởng chất độc hóa học ở thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Thường xuyên động viên, khích lệ và kịp thời biểu dương, khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Hảo
Nguồn: 
Sign In