Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tập huấn các chế độ chính sách ưu đãi người có công tại 06 xã trên địa bàn huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 15/12/2017  )

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người có công với cách mạng theo chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ ngày 5-10/12/2017 Sở LĐ-TB&XH Sở đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 6 xã trên địa bàn huyện Ba Bể với tổng số 434 đại biểu tham dự. 


Tham gia lớp tập huấn là Hội đồng chính sách cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện các ban, ngành đoàn thể cấp thôn (Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên). Tại buổi tập huấn các đại biểu được báo cáo viên là đại diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai những nội dung:

Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai chỉ thị số 14-CT/TW ngày  19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012;

Quyết định về hưởng trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định về 1 số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu chia.  Tại buổi tập huấn báo cáo viên cũng đã giải đáp một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình giải quyết chế độ chính sách người có công.

Thông qua lớp tập huấn giúp đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Hảo
Nguồn: 
Sign In