Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp.

( Cập nhật lúc: 06/03/2017  )
Thực hiện Công văn số 653/BYT-AIDS ngày 16/02/2017 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo nội dung cụ thể như sau

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và ma túy tổng hợp dạng Amphetamine nói riêng trên thế giới và ở Việt Nam đang có diễn biến phức tạp. Hiện nay, có khoảng trên 200 loại ma túy tổng hợp khác nhau và trên thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có sinh phẩm xét nghiệm xác định đối với phần lớn ma túy mới xuất hiện. Trên thế giới, hiện nay các giải pháp can thiệp đang triển khai tập trung chủ yếu vào các hoạt động truyền thông, hỗ trợ người sử dụng ma túy tại cộng đồng, điều trị cho các trường hợp rối loạn tâm thần và thực thi pháp luật đối với các trường hợp buôn bán ma túy tổng hợp. Vì vậy, để can thiệp cho các trường hợp rối loạn tâm thần Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 (trong đó 02 can thiệp chủ yếu được thực hiện gồm điều trị hội chứng cai bằng thuốc và tư vấn tâm lý và xã hội cho người nghiện).

Để đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, ngày 2/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 797/UBND-KGVX  giao các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn:

Theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục về tình hình và tác hại của việc sử dụng ma túy tổng hợp gây ra cho bản thân và cộng đồng; tập trung chủ yếu vào nhóm thanh, thiếu niên và các nhóm dễ bị tổn thương (người sử dụng ma túy, nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ bán dâm).

2. Công an tỉnh:

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ buôn bán và tàng trữ ma túy tổng hợp và xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

3. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức triển khai các biện pháp can thiệp dự phòng và điều trị cho người sử dụng, người nghiện ma túy tổng hợp, trong đó, tập trung triển khai chủ yếu các biện pháp giáo dục, hỗ trợ thay đổi hành vi cho nhóm người có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo nhân lực, triển khai xác định, chẩn đoán và điều trị tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng Amphetamine theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 và chẩn đoán, điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine theo hướng dẫn tại Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Tác giả:  Xuân Mạnh
Nguồn:  PCTNXH
Sign In