Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống mại dâm

( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )

         Ngày 29-31/10/2020, tại Công ty sách Thiết bị trường học Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn thanh niên các cấp về công tác phòng, chống mại dâm.

 

       Thực hiện kế hoạch phối hợp số 2078/KH-LĐTBXH-TĐTN ngày 14/10/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Tỉnh Đoàn Bắc Kạn về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn thanh niên các cấp về công tác phòng, chống mại dâm. Nhằm nâng cao năng lực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mại dâm, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của đoàn viên, thanh niên, cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; quản lý chặt chẽ các yếu tố dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia tố giác những tổ chức, cá nhân hoạt động mại dâm, xây dựng gia đình văn hóa có lối sống lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi mình sinh sống./.

Tác giả:  Ngọc Tú
Nguồn: 
Sign In