Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/07/2021  )

     Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 16/7/2021, thực hiện Kế hoạch số 809/KH-LĐTBXH ngày 19/5/2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã đã kiểm tra công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại các huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì.

      Qua kiểm tra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận thấy hầu hết các được kiểm tra đều đã tích cực chỉ đạo các hội, đoàn thể và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy tại địa phương. Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng.

      Tuy nhiên, công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại các địa phương chưa đạt được kết quả cao vì trong quá trình tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và gia đình. Quá trình giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình chủ yếu là giao cho gia đình quản lý nên kết quả chưa cao; bản thân người nghiện chưa có ý thức trong việc quyết tâm từ bỏ ma túy để tái hòa nhập cộng đồng; người sau cai nghiện không muốn tiếp xúc với cán bộ xã để tư vấn, hỗ trợ tạo việc làm; một số đối tượng sau khi cai nghiện xong tự ý bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác quản lý, giúp đỡ sau cai nghiện; người sau cai nghiện thiếu ý chí quyết tâm, gia đình vẫn còn bao che, không được quan tâm giúp đỡ, môi trường xã hội còn phức tạp về ma túy; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện gặp nhiều khó khăn, dẫn đến  tỷ lệ tái nghiện còn ở mức cao.

 

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì)

     

       Để công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại các địa phương trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND các huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn đối với công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, quản lý người sau cai nghiện tại địa phương; tăng cường công tác tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện để giảm tỷ lệ tái nghiện tại địa phương; chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện tái hoà nhập cộng đồng và quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và phòng, chống tái nghiện; quan tâm tạo các điều kiện thuận lợi để cơ quan, đơn vị, bộ phận, cán bộ chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiệ; chỉ đạo các phòng, đơn vị cùng cấp tổ chức, phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung công tác quản lý sau cai nghiện theo hướng dẫn tại Chương II Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau khi cai nghiện ma túy./.

 

Tác giả:  Ngô Thủy
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang