Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

( Cập nhật lúc: 21/09/2020  )

        Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thành lập 6 điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng (Điểm tư vấn)  tại các huyện, thành phố.

       Thực hiện Quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch số 1167/KH-LĐTBXH ngày 16/6/2020 triển khai thành lập các “Điểm tư vấn” năm 2020. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020 đã triển khai thành lập 06 Điểm tư vấn tại các xã: Mỹ Phương - huyện Ba Bể; xã Xuân La, Nghiên Loan - huyện Pác Nặm; xã Đồng Thắng, TT Bằng Lũng - huyện Chợ Đồn; thị trấn Yến Lạc - huyện Na Rì. 

                           (Lễ ra mắt Điểm tư vấn tại xã Văn Lang - Na Rì)


         Nhằm duy trì tính bền vững và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, tăng cường được sự tiếp cận của người nghiện đang điều trị Methadone tại cộng đồng, người sau cai nghiện và gia đình họ tới các dịch vụ hỗ trợ, trợ giúp, tư vấn về y tế và xã hội nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện và giảm phát sinh người nghiện mới, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện và tỷ lệ lây nhiễm HIV cao, làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện. Mỗi Điểm tư vấn có 5 cán bộ bao gồm: 01 chủ nhiệm là Lãnh đạo UBND xã, 02 tư vấn viên là y sỹ, bác sỹ của trạm y tế làm việc kiêm nhiệm , 02 cán bộ quản lý, theo dõi người cai nghiện tại cộng đồng.

 


        Đến nay, toàn tỉnh có 11 Điểm tư vấn hy vọng đây sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho người tham gia điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng và người sau cai nghiện tại địa bàn, giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng./.

Tác giả:  Thu Hường
Nguồn: 
Sign In